Δυναμικό περιεχόμενο

Δυναμικό περιεχόμενο
Απαραίτητο εργαλείο

Η δυναμική μίας ιστοσελίδας, περισσότερο από ποτέ, στηρίζεται στον μεγαλύτερο βαθμό στο περιεχόμενό της. Στη δομή του, την εύκολα προσβάσιμη και χρήσιμη για τον επισκέπτη πληροφορία, την ενημερωμένη και συχνά ανανεούμενη ύπαρξή της στην ιστοσελίδα.

Περισσότερα

Online Πωλήσεις

Online Πωλήσεις
Εύκολα & Αποτελεσματικά

1,9 εκατ. Έλληνες ψώνισαν online το 2012 κάνοντας τζίρο €2,9 δις. Οι Έλληνες online καταναλωτές έκαναν κατά μέσο όρο ετησίως 20 αγορές μέσω του διαδικτύου συνολικής αξίας 1.600 €.

Περισσότερα

Τι σημαίνει δυναμικό περιεχόμενο

Η δυναμική μίας ιστοσελίδας, περισσότερο από ποτέ, στηρίζεται στον μεγαλύτερο βαθμό στο περιεχόμενό της. Στη δομή του, την εύκολα προσβάσιμη και χρήσιμη για τον επισκέπτη πληροφορία, την ενημερωμένη και συχνά ανανεούμενη ύπαρξή της στην ιστοσελίδα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει ο ιδιοκτήτης ή/και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας να έχουν ένα εύχρηστο εργαλείο για να αναπτύσσουν το περιεχόμενό της. Το εργαλείο αυτό λέγεται Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί πολλά, δίνοντας την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων ή σε όσους σκέφτονται να κατασκευάσουν μία, να επιλέξουν από μία πληθώρα αυτό που θα ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Υπάρχουν κάποια που απαιτούν την πληρωμή της άδειας χρήσης τους και άλλα τα οποία διατίθενται δωρεάν και αναπτύσσονται από την παγκόσμια κοινότητα Open Source.

H Jnet Websolutions , όντας ενεργή στην παγκόσμια αυτή κοινότητα χρησιμοποιεί, υποστηρίζει και παρέχει τεχνογνωσία στα πιο εξελιγμένα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου.

Μερικά χαρακτηριστικά των δυνατοτήτων μίας ιστοσελίδας που στηρίζεται σε Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, της λεγόμενης δυναμικής ιστοσελίδας.

 Το σύστημα αποτελείται από δύο βασικά υποσυστήματα:

  • Tο «δημόσιο» υποσύστημα, και
  • Tο υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Το πρώτο αποτελείται από τις ενότητες των ιστοσελίδων που θα είναι προσβάσιμες από, και εμφανίσιμες σε, κάθε επισκέπτη. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τις ιστοσελίδες δια μέσου των οποίων θα πραγματοποιείται η διαχείριση του συστήματος (ενημέρωση ιστοσελίδων).

Το δημόσιο υποσύστημα των ιστοσελίδων σας, προσαρμόζεται ώστε να λειτουργεί ορθά σε όλους τους σύγχρονους browsers.

Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου

Η διαχείριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων πραγματοποιείται δια μέσου ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. Είναι ένα web‐based σύστημα (Web Application), προσβάσιμο δια μέσου της χρήσης ενός Web Browser και δεν απαιτεί εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού στους υπολογιστές του πελάτη.

Πρόσβαση και Ασφάλεια

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου λειτουργεί με προκαθορισμένα επίπεδα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και αξιοπιστία της πληροφορίας, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη και στο επίπεδο ασφαλείας που επιθυμείται ο κάθε χρήστης να συμμετέχει, στη διαχείριση και χρήση του συστήματος διαχείρισης των ιστοσελίδων. Τα επίπεδα ασφαλείας καθορίζονται από το γενικό διαχειριστή του συστήματος, που θα ορισθεί , μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας του συστήματος.

Διαχείριση περιεχομένου και δομής περιεχομένου

Η ευέλικτη δομή του συστήματος των ιστοσελίδων, επιτρέπει στους διαχειριστές να προσθέτουν, να επεξεργάζονται ή / και να διαγράφουν ενότητες. Εντός της κάθε ενότητας ή / και υπo‐ενότητας, οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν σελίδες περιεχομένου. Για τη δημιουργία και επεξεργασία των σελίδων αυτών, χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος μορφοποιητής κειμένου (WΥSIWYG Editor), ο οποίος επιτρέπει στους χειριστές του συστήματος τη μορφοποίηση εισαγόμενων κειμένων σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με αυτό του Microsoft Word. Εκτός του κειμένου, οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να προσθέσουν σε οποιοδήποτε σημείο της κάθε σελίδας περιεχομένου ‐ δια μέσου του ενσωματωμένου WΥSIWYG Editor ‐ φωτογραφίες, πίνακες , ενσωματωμένα video(πχ. Youtube). Επιπλέον, το σύστημα παρέχει στους διαχειριστές τη δυνατότητα να δημιουργούν δυναμικούς συνδέσμους, είτε σε άλλες σελίδες εντός του συστήματος ιστοσελίδων, είτε σε άλλες ιστοσελίδες, είτε σε αρχεία εντός της βιβλιοθήκης.

Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να «δημοσιεύουν» ή να «αποκρύπτουν» σελίδες περιεχομένου ή / και ολόκληρες ενότητες περιεχομένου. Επίσης, με τη χρήση ημερομηνιών έναρξης και λήξης δημοσίευσης για τη κάθε σελίδα περιεχομένου, γίνεται αυτόματη δημοσίευση ή / και απόκρυψη συγκεκριμένων σελίδων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Επιπλέον λειτουργίες

«Ανέβασμα» [upload] εικόνων (jpg, png και gif) και αρχείων (pdf, xls, doc, mpg, avi, swf, κλπ) σε επαναχρησιμοποιούμενες βιβλιοθήκες. Έτσι αρχεία και εικόνες, που έχουν ήδη αποθηκευτεί στο σύστημα, δύνανται να χρησιμοποιούνται σε πολλαπλές σελίδες περιεχομένου, χωρίς να απαιτείται το «ανέβασμα» τους και πάλι.

Image

Αξιόπιστο & Γρήγορο
Hosting

Μία ιστοσελίδα για να υπάρξει και γίνει προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου χρειάζεται έναν χώρο σε κάποιον υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό για να λειτουργήσει. Μια υπηρεσία web hosting ή υπηρεσία φιλοξενίας επιτρέπει στα άτομα και τις ετιαρίες να κάνουν την ιστοσελίδα τους προσβάσιμη μέσω του World Wide Web (Internet).

Περισότερα

Image

Εταιρική Παρουσία
Σε Κάθε Συσκευή

Σχεδιάζουμε την βιτρίνα σας στο διαδίκτυο! Ξεκινήστε σήμερα με μια πλήρη παρουσία στο διαδίκτυο. Καθημερινά ολοένα και περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου ψάχνουν να βρούν εκεί αυτό που θέλουν. Μία εικαστικά επικοινωνιακή, απλή και πλήρης ιστοσελίδα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.

Περισσότερα